miram: (Default)
[personal profile] miram
(перевод на коленке с польского)

Неожиданные маневры в Калининградской области

Свыше 3,5 тыс. военнослужащих российского Балтийского флота начали маневры в рамках тактических учений войск охраны побережья -- сообщает Польское радио.

Начавшиеся без предупреждения маневры происходят на суше. В них принимают участие танки T-72 и боевые машины пехоты БМП-2. Бойцы отрабатывают оборонные и наступательные операции, а также технику строительства укреплений.

Беспокойство в связи с начавшимися маневрами выразила литовская сторона. Президент Даля Грибаускайте сказала, что "ее страна готова к любому варианту развития событий и сюрпризам со стороны России". Она добавила, что в связи с учениями в Калининградской области "литовские вооруженные силы остаются в повышенной боевой готовности".

Тем временем росийские истребители нарушили сегодня воздушное пространство Украины над Черным морем -- сообщает TVN 24. С целью предотвратить провокации был поднят в воздух украинский Su-27, чтобы перехватить российские машины. Министерство обороны Украины сообщило, что воздушное пространство было нарушено дважды.via [livejournal.com profile] sohryu_l

http://www.wprost.pl/ar/438308/Niespodziewane-manewry-w-Obwodzie-Kaliningradzkim/

Niespodziewane manewry w Obwodzie Kaliningradzkim
2014-03-03 12:59

Ponad 3.5 tys. żołnierzy rosyjskiej Floty Bałtyckiej rozpoczęło manewry w ramach taktycznych ćwiczeń wojsk ochrony wybrzeża – podaje Polskie Radio.
Niezapowiedziane manewry odbywają się na lądzie. Biorą w nich udział czołgi T-72 oraz bojowe wozy piechoty BMP-2. Żołnierze ćwiczą operacje obronne i ofensywne. Doskonalą też umiejętności budowania umocnień.

Niepokój w związku z rozpoczętymi manewrami wyraziła strona litewska. Prezydent Dalia Grybauskaite powiedziała, że „jej kraj jest przygotowany na każdy wariant wydarzeń i niespodzianki ze strony Rosji”. Dodała też, że w związku z ćwiczeniami w Obwodzie Kaliningradzkim „litewskie siły zbrojne pozostają w zwiększonej gotowości bojowej”.

Tymczasem rosyjskie myśliwce naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Ukrainy nad Morzem Czarnym - informuje TVN 24. W celu zapobieżenia prowokacjom, ukraiński Su-27 został poderwany, aby przechwycić rosyjskie maszyny. Ministerstwo obrony Ukrainy podało, że przestrzeń powietrzna została naruszona dwukrotnie.

kl, Polskie Radio, TVN 24

March 2014

S M T W T F S
       1
2 3 4 5 6 78
91011 12131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 01:47 pm
Powered by Dreamwidth Studios